Palvelut

jokainen palvelu suunnitellaan yksilöllisesti

Kotihoito Ulpukka pitää tärkeänä asiakassuhteiden luottamusta, vaitiolovelvollisuutta ja kunnioittavaa työotetta asiakasta ja hänen kotiaan kohtaan.

Toimintaperiaatteeseen kuuluu aina ensin maksuton palvelutarpeen suunnitelmakäynti, joka ei sido vielä palveluun. Ensikäynnillä keskustellaan asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa asiakkaalle sopivista palveluista. Palvelusuunnitelma ja -sopimus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja palvelusopimukseen kirjataan yksilölliset asiakkaan tarpeeseen sopivat palvelut.

 • Verenpaineen ja verensokerin mittaukset
 • INR-verikoe
 • Lääkärin määräämät verikokeet
 • Erilaiset injektiot
 • Lääkkeiden jakaminen ja annostelu myös apteekkiasiointi
 • Ompeleiden ja hakasten poisto
 • Haavanhoito
 • Korvahuuhtelut
 • Silmätippojen laitto
 • MMSE muistitestin tekeminen
 • Sairaalasta kotiutumisessa avustaminen
 • Yleisvoinnin seuranta

Yrityksemme noudattaa lääkärin hyväksymää lääkehoitosuunnitelmaa ja on Aluehallintoviraston hyväksymä terveyspalveluiden tuottaja. Kotihoito Ulpukka Oy:n omavalvontasuunnitelma löytyy tästä.

 • Sosionomi avustaa ja ohjaa erilaisten tukihakemusten teossa

Avustaminen kodinaskareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi:

 • Peseytymisessä ja henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen
 • Ruokailuissa avustaminen ja ruoan valmistaminen
 • Pyykkihuolto
 • Asiointipalvelu ja kaupassakäynti
 • Omaisten lomittaminen
 • Ulkoilu ja erilainen virkistystoiminta
 • Harrastustoiminta
 • Lomakkeiden täyttämisessä ja tukien hakemisessa avustaminen
 • Saattajapalvelu esimerkiksi laboratorioon, lääkäriin tms.
 • Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 18 a §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lähde: www.thl.fi.
 • Kokeneet opiskelijat hoitavat pääasiassa 2-8 -vuotiaita lapsia Ulpukan päivätoiminnan tiloissa Kuumaniemenkatu 5.

Lapsiparkki varataan tästä.

 • Lastenhoitoa kotona opiskelijoiden tuottamana arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Palvelu on varattavissa puhelimitse Kotihoito Ulpukasta 050 5432 582 arkisin klo 9-15.
 • Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestä, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoidon sijaistaminen tukee omaishoitajaa jaksamaan arjessa paremmin. Omaishoitaja voi sopia kunnan kanssa vapaiden viettämisestä myös useampana alle vuorokauden mittaisena jaksona. Omaishoidon sijaisia hyödyntämällä omaishoitaja saa aikaa virkistymiseen, sijaisen työskennellessä asiakkaan kotona, tälle tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Sijainen avustaa asiakasta arkisissa askareissa ja päivittäisissä toiminnoissa. Omaishoidon sijaiset ovat lähihoitajia ja hoiva-avustajia.
 • Ikäihmisten päivätoimintaan on mahdollista tuoda omaishoidettava ja näin omaishoitaja voi saada tukea arkeen ja jaksamiseen, kun omaishoidettava päivän päivätoiminnassa. Lue lisää Ulpukan ikäihmisten päivätoiminnasta tästä.
 • Siivouspalveluita tuottavat Kotihoito Ulpukassa pääasiassa opiskelijat ilta- ja viikonlopputyönä. Siivouspalvelun voit varata soittamalla Kotihoito Ulpukkaan 050 5432 582 arkisin klo 9-15.